Ambulanta VBS

Otvorena Ambulanta opšte medicine

U cilju brige o zdravlju zaposlenih kompanije Valjaonica bakra Sevojno i Impol Seval su u saradnji realizovale projekat obnavljanja Ambulante opšte medicine.

Više informacija na sledećoj stranici:   Otvorena Ambulanta u krugu kompanije


Donacija za sanitetsko vozilo

Donacija za nabavku sanitetskog vozila

Valjaonica bakra Sevojno je na poziv Zdravstvenog centra Užice uplatila 1.000.000 dinara za nabavku sanitetskog vozila.

Više informacija na sledećoj stranici:   Donacija za sanitetsko vozilo


Poslovanje VBS-a u vanrednom stanju

Poslovanje VBS-a u vanrednom stanju

U Valjaonici bakra Sevojno i pre uvodjenja vanrednog stanja, a posebno zbog mera poslovanja sa kupcima u inostranstvu, uvedene su pojačane higijenske mere.

Reportažu RTS-a o poslovanju VBS-a u vanrednom stranju možete pogledati na stranici:   Poslovanje VBS-a u vanrednom stanju

Proizvodi

Naši poluproizvodi nalaze primenu u mašinogradnji, elektroindustriji, brodogradnji, petrohemiji, energetici, automobilskoj i procesnoj industriji, građevinarstvu i arhitekturi.

Tržište

Najveći deo proizvoda se plasira na inostrano tržište (87%) pri čemu prednjači tržište Zapadne Evrope.

Kvalitet

Valjaonica bakra Sevojno AD ima sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015.


Uspeh

Osnov našeg uspeha su zadovoljni kupci što potvrđuje i izuzetno mali broj reklamacija na proizvode koje primamo.

Vizija

Naša vizija je unapređenje proizvodnje kako bismo postali jedan od lidera na evropskom tržištu.

Kolektiv

Više od 1.000 posvećenih radnika Valjaonice bakra Sevojno marljivo stvara proizvode za ceo svet.


Regionalni lider u proizvodnji

Valjaonica bakra Sevojno AD je lider u jugoistočnoj Evropi u proizvodnji i plasmanu bakra i legura od bakra.

VBS Portal

VBS Portal

VBS Portal je facebook grupa namenjena za obaveštavanje zaposlenih u Valjaonici bakra Sevojno. Pored obaveštenja, na VBS portalu se nalaze i razna kompanijska dokumenta. Pristup VBS portalu je preko linka:
www.vbs.co.rs/portal
 

Copper Queen

Copper Queen

Copper Queen je sala za proslave Valjaonice bakra Sevojno. Nedavno u potpunosti preuređena, sala Copper Queen sa kapacitetom od 100 do 500 mesta pravo je mesto za sve vaše svečanosti:
www.CopperQueen.rs