PROIZVODI

Osnovnu delatnost Valjaonica bakra Sevojno čine prerada bakra i legura bakra valjanjem, presovanjem i izvlačenjem u standardne poluproizvode: limove, trake, folije, lamele, rondele, cevi, šipke, šine, profile i žice.

U našim pogonima lije se i prerađuje više vrsta čistog bakra dezoksidisanog fosforom, širok spektar legura bakra sa cinkom – mesinzi kao dvokomponentni i trokomponentni (olovni mesinzi, specijalni mesinzi sa kalajem, aluminijumom i niklom).

Katalog:

 

Za više informacija o našim proizvodima i uslovima prodaje molimo vas kontaktirajte našu prodaju:

Sektor prodaje:

Ravno valjani proizvodi

Asortiman naših valjanih poluproizvoda ima širok spektar primene: od limova za fasade i krovne pokrivke do traka i folija za delove u elektrotehnici i elektronici.

Cevi

Cevi svih profila pogodne za razne industrijske primene, a isto tako i za primenu u građevini za instalacije kao i za enterijer i eksterijer.

Presovani i vučeni profili

Presovane i vučene profile izrađujemo od bakra i mesinga. Koriste se u razne svrhe a mogu se naručivati prema standardima Valjaonice bakra Sevojno ili prema zahtevima kupaca.

FEMOD

Presovane i vučene profile izrađujemo od bakra i mesinga. Koriste se u razne svrhe a mogu se naručivati prema standardima Valjaonice bakra Sevojno ili prema zahtevima kupaca.

Ambalaža

Valjaonica Ambalaža funkcioniše u okviru Valjaonice Bakra Sevojno AD, vlasništva kompanije East Point Metals.

Na korenima nekadašnje stolarske radionice, nastale tokom 50-tih godina u sklopu Valjaonice Bakra Sevojno, izrasla je moderna fabrika, koja se bavi proizvodnjom svih vrsta drvene ambalaže, kartonskih hilzni i kartonskih kutija.

Naša firma je organizaciono i kadrovski sposobna da potencijalnim kupcima i korisnicima ponudi proizvode, koji zadovoljavaju najširi spektar njihovih zahteva, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Po tim zahtevima, a prvi u Srbiji, izgradili smo komoru za Fitosanitarni tretman. Naša tretirana ambalaža, sa numerom br.1, do sada je prešla granice svih kontinenata.

Proizvodnja ide putem usavršavanja postojećih i usvajanju novih tehnologija u svetu pakovanja i ambalaže a prateći propise domaćih i međunarodnih standarda.

KVALITET

Menadžment i zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno su kao svoj primarni cilj postavili kvalitet proizvoda, poslovnih procesa i zadovoljenje potreba i očekivanja kupaca ali i svih ostalih zainteresovanih strana. Svesni smo da je kvalitet jedan od ključnih faktora koji obezbeđuju konkurentnost preduzeća i dugoročan opstanak na tržištu.

Uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom, sertifikovan prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, se upravo zasniva na ovom konceptu.

Još od uspostavljanja 1997. godine, težimo stalnom unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom kroz:

  • Kontinualan nadzor, merenja i poboljšanja procesa
  • Podizanje nivoa sposobnosti resursa
  • Redovne provere QMS-a (eksterne i interne) i preispitivanja od strane rukovodstva
  • Dosledno sprovođenje mera poboljšanja za sprečavanje neusaglašenosti u funkcionisanju poslovnog sistema

Naši osnovni prioriteti i načela poslovanja iskazani su u Politici kvaliteta. Svi zaposleni u Valjaonici bakra Sevojno su odgovorni da svoje aktivnosti obavljaju u skladu sa ovom Politikom.

U junu 2018. godine izvršena je resertifikaciona provera sistema menadžmenta kvalitetom od strane SGS-a (Société Générale de Surveillance), vodeće svetske kompanije za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju.

Pored sertifikata SRPS ISO 9001:2015, Valjaonica bakra Sevojno od 2010. godine poseduje i sertifikat NSF/ANSI 61 za CuZn15 cevi, izdat od strane NSF International – nezavisne američke institucije za kontrolu kvaliteta.

Težimo da budemo najbolji u onome što radimo i to je usmerenje iz koga proizilaze osnovni principi ustanovljenog sistema menadžmenta kvalitetom i naše Politike kvaliteta.

- Valjaonica bakra Sevojno QMS ISO 9001:2015 - srpski
- Valjaonica bakra Sevojno QMS ISO 9001:2015 - english