Izveštaj o održanoj 37. redovnoj sednici Skupštine akcionara

Dana 19.06.2018. godine sa početkom u 12 časova u sedistu Društva u Sevojnu održana je 37. redovna sednica Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno AD.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Zapisnik sa 37. sednice Skupštine Društva
- Odluke sa 37. sednice Skupštine Društva
- Izveštaj o održanoj 37. sednici Skupštine Društva

Sevojno, 19.06.2018.

Povratak na vesti