Izveštaj o održanoj 39. redovnoj sednici Skupštine akcionara Društva

Dana 20.06.2019. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Sevojnu održana je 39. redovna sednica Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno AD.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Odluke sa 39. redovne sednice Skupštine društva
- Izveštaj o bitnom dogadjaju održanoj 39. redovnoj sednici Skupštine
- Zapisnik sa 39. redovne sednice skupštine

Sevojno, 21.06.2019.

Povratak na vesti