Oglas za prikupljanje ponuda
opšte nabavke

Valjaonica bakra Sevojno raspisuje sledeći oglas za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača:

- Oglas za opštu nabavku

Specifikacija se može podići svakog radnog dana od 9 do 15 časova u nabavnoj službi preduzeća, ili se može dostaviti poštom ili mejlom. Bliže informacije možete dobiti na jedan od sledećih telefona:
031/594-534, 031/594-366 ili 031/531-198Sevojno, 26.11.2018.

Povratak na vesti