Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju opreme

POZIVAMO – sva pravna i fizička lica zainteresovana za kupovinu navedene opreme – osnovnih sredstava da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostave svoje pojedinačne pismene ponude sa naznačenjem opreme – osnovnog sredstava za koju dostavljaju ponudu, iznosom ponude i načinom plaćanja na sledeću adresu: Valjaonica bakra Sevojno AD, Služba prodaje, na ruke direktoru Prodaje, sa naznakom: Ponuda sa nazivom opreme – osnovnog sredstva i napomenom ”ne otvaraj”, ul. Prvomajska b.b., 31205 Sevojno.

Navedena oprema –osnovna sredstva se prodaju po principu ”Viđeno- kupljeno” i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike.

PDV i ostali troškovi padaju na teret kupca.

O odluci po ovom oglasu Društvo će, pismeno izvestiti sva lica koja u ostavljenom roku dostave konkretnu ponudu za kupovinu.

Oprema od rb.1 do rb.31, može se razgledati na lokaciji NFK Metalurgija Novi Sad u periodu od 20.07. do 21.7.2017.god. Bliže informacije o opremi i sredstvima od rb.1 do rb. 31 možete dobiti svakog radnog dana u vremenu od 10 časova do 14 časova, na sledeći kontakt telefon:

065/868 4831 –Milorad Djokić

Oprema od rb.32 do rb.38, može se razgledati na lokaciji Valjaonica bakra Sevojno u periodu od 5.7. do 21.7.2017.god. Bliže informacije (uključujući zakazivanje razgledanja opreme i sredstava od rb.32 do rb.38) možete dobiti svakog radnog dana u vremenu od 10 časova do 13 časova, na jedan od sledećih telefona:

065/868 4830 - Miodrag Petrović
065/643 7820 - Saša Jovičić

Oprema za prodaju NFK Metalurgija

Povratak na vesti