VBS zlatni sponzor
50. međunarodne konferencije metalurga

U organizaciji Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor od 1. do 3.10.2018.godine, održana je 50. međunarodna oktobarska konferencija rudara i metalurga. Valjaonica bakra Sevojno je bila zlatni sponzor ovog značajnog naučnog skupa, koji je tradicionalno međunarodno savetovanje multidisciplinarnog karaktera gde učestvuje veliki broj autora iz zemlje i inostranstva.

Predstavnici VBS-a su aktivno učestvovali u radionicama i panelima organizovanim po tematskim celinama gde su predstavljena poslednja naučna dostignuća i prezentovani primeri dobre prakse na polju metalurgije. Zaključci doneti na ovoj konferenciji biće posebno objavljeni u publikacijama odobrenim od strane Naučnog komiteta.

U okviru konferencije, organizovana je i grupna poseta Institutu za rudarstvo i metalurgiju Bor i obilazak površinskog kopa Brezonik.

Predstavnicima VBS-a uručena je i plaketa Zlatni sponzor.

Sevojno, 04.10.2018.

Povratak na vesti