Izveštaj o održanoj 38. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Društva

Dana 24.10.2018. godine sa početkom u 12 časova u sedištu Društva u Sevojnu održana je 38. vanredna sednica Skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno AD.

Uvid u donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali možete preuzeti ovde:

- Izveštaj o bitnom događaju
- Zapisnik sa 38. vanredne sednice skupštine

Sevojno, 24.10.2018.

Povratak na vesti