Prodaja vozila prikupljanjem pismenih ponuda

Valjaonica bakra Sevojno poziva sva pravna i fizička lica zainteresovana za kupovinu navedene opreme/osnovnih sredstava da u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostave svoje pojedinačne pismene ponude sa naznakom opreme/osnovnog sredstava za koju dostavljaju ponudu, iznosom ponude i načinom plaćanja na sledeću adresu:

Služba prodaje
Valjaonica bakra Sevojno a.d
Prvomajska bb, 31205 Sevojno
sa naznakom: Ponuda sa nazivom opreme/osnovnog sredstva
i napomenom: "Ne otvaraj"

Navedena oprema/osnovna sredstva se prodaju po principu "Viđeno-kupljeno" i neće se primati nikakve reklamacije koje se odnose na ispravnost, kompletnost i tehničke karakteristike. PDV i ostali troškovi padaju na teret kupca. O odluci po ovom oglasu Društvo će, pismeno izvestiti sva lica koja u ostavljenom roku dostave konkretnu ponudu za kupovinu.

Bliže informacije (uključujući zakazivanje razgledanja opreme i sredstava) možete dobiti svakog radnog dana u vremenu od 8 časova do 15 časova, na jedan od sledećih telefona:
031/594-146 i 065/662-7681 - Dragan Čvorović

Oglas za prodaju vozilaSevojno, 24.05.2018.

Povratak na vesti