Uspešno završena resertifikacija prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015

Valjaonica bakra Sevojno je u junu 2018. uspešno završila proces resertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015. Dobijeni sertfikat potvrđuje opredeljenost kompanije da kontinuirano unapređuje svoje poslovanje, brinući o zadovoljstvu kupaca i kvalitetu svojih proizvoda. Resertifikacija je izvršena od strane SGS-a (Société Générale de Surveillance), vodeće svetske kompanije za verifikaciju, ispitivanje i sertifikaciju. Sertifikat važi do 2021.godine za oblast proizvodnje livenih, valjanih, presovanih i vučenih proizvoda od bakra i legura bakra.

Uvid u novi ISO sertifikat mozete pogledati na stranici kvaliteta: Kvalitet VBS

Sevojno, 20.08.2018.

Povratak na vesti