Poziv za 37. redovnu sednicu Skupštine Valjaonica bakra Sevojno AD

Redovna sednica skupštine Valjaonice bakra Sevojno a.d. biće održana 19.06.2018. godine sa početkom u 12 časova u sali za sastanke na V spratu upravne zgrade Valjaonice bakra Sevojno u Sevojnu. Pozivaju se akcionari da potrebna dokumenta preuzmu ovde:

Obaveštenje
Sazivanje redovne skupštine akcionara Valjaonice bakra Sevojno a.d.
Formular za davanje punomoćja za 37. sednicu skupštine društva
Formular za davanje punomoćja za 37. sednicu skupštine Društva - elektronska forma
Formular za pisano izjašnjenje za 37. sednicu skupštine društva
Sazivanje 37. redovne sednice skupštine društva sa materijalom I deo
Sazivanje 37. redovne sednice skupštine društva sa materijalom II deo

Sevojno, 16.05.2018.

Povratak na vesti